КОЛКО Е ВАЖЕН МОДЕЛЪТ НА НАШАТА МАЙКА

10665167Колко е важен моделът на нашата майка в изявяването на същността ни и разбирането на женствената същност?

Майката има съществено значение, тъй като става отправна точка до която ще се отнасяме постоянно, дори ако смятаме, че напускайки родния дом, това не ни афектира. А най-важното е, че нашите майки не са били учени да разговарят с нас и да ни разказват за техния живот без цензура. Забелязал съм от работата си с много жени, че несъгласието за подобно споделяне ни афектира в най-голяма степен, защото не заем как да реагираме на нещата които се случват с нас. Как да се държим с мъжете, как да управляваме нашата сила, увереност, взаимоотношенията си с другите жени, с нашия собствен блясък. И тогата начинът по който нашата майка се е отнасяла към нещата или този по който ние сме я видели, в повечето случаи действа като ограничение. А когато се опитваме да прескочим това препятствие, без да имаме задълбочени ориентири, не знаем какво да създадем след това, което да ни представлява и да изрази нашата истинска същност.