ЦЕЛИЯТ СВЯТ ЩЕ СЕ ОТВОРИ ЗА ВАС

ЦЕЛИЯТ СВЯТ ЩЕ СЕ ОТВОРИ ЗА ВАС

ЦЕЛИЯТ СВЯТ ЩЕ СЕ ОТВОРИ ЗА ВАС

„Когато започнете да развивате своите способности, съпричастност и въображение, целият свят ще се отвори за Вас“ Сюзън Саръндън