ПРИЕМСТВЕНОСТ

ПРИЕМСТВЕНОСТ

ПРИЕМСТВЕНОСТ

Приемствеността между поколенита е естествен начин да съхраним човешките ценности и добродетели. Днес Ви питаме: на коя женска сила, която притежава Вашата майка се възхищавате най-много? Коя женска сила бихте искали да предадете на Вашата дъщеря?